www.markvelde.eu

Privacy Verklaring

Privacy Verklaring

Privacyverklaring

Dierenhotel Markvelde, gevestigd aan Deldensestraat 6, Diepenheim, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Dierenhotel Markvelde laat zich voor wat betreft de verwerking van deze gegevens uiteraard leiden door de beginselen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dierenhotel Markvelde verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze dienstverlening.

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn: achternaam, adresgegevens ,geslacht, telefoonnummer(s) en E-mailadres en eventueel naam en telefoonnummer van een door u verstrekt nood-contact.

Overige gegevens

Daarnaast registreren wij van uw huisdier de volgende gegevens: naam, diersoort, ras, geboortedatum, geslacht, entingen en chipnummer.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Deze gegevens registreren we om de dienstverlening te kunnen uitvoeren en met u te communiceren rondom de dienstverlening. Er worden alleen persoonsgegevens verwerkt die voor de uitvoering van de dienstverlening noodzakelijk zijn.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Dierenhotel Markvelde bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking en eventuele wettelijke bewaartermijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Dierenhotel Markvelde verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. U kunt hierbij denken aan een noodzakelijk contact met een dierenarts.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Dierenhotel Markvelde gebruikt geen cookies of andere vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Als ingeschrevene in het bestand van Dierenhotel Markvelde heb je het recht de verzamelde gegevens in te zien. Neem in dit geval contact met ons op via info@markvelde.eu.

Op ieder moment kan je ons aangeven dat je je persoonsgegevens en/of de toepassing ervan wil aanpassen.

Ook heb je het recht als ingeschrevene je gegevens uit het systeem te laten verwijderen mits dit niet in strijd is met de geldende regels en bewaartermijn volgens de fiscus. Om deze redenen hanteren we een bewaartermijn van 7 jaar na afloop van de laatst afgenomen dienstverlening.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dierenhotel Markvelde neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@markvelde.eu

Wijzigingen privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Wij helpen u graag als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de geldende privacywetgeving hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Mocht u verder, na het lezen van onze privacyverklaring, nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via info@markvelde.eu

.

Laatste wijziging: 24-5-2018